<2010-12-13>
Årets Nobellunch på dt.se.
Läs mer>

<2010-11-21>
Fiskevattenägare föreslås få fartygstillstånd.
Läs mer>

<2010-11-10>
Falu kommuns miljöpris till fiskeförening.
Läs mer på dt.se>

<2010-09-25>
Förbundet utträder ur riksförbundet!
Läs mer>

<2010-08-09>
Oförklarlig kräftdöd i Skåne.
Läs mer på dn.se>

<2010-08-04>
Kräftfisket på gång i Dalarna.
Läs mer på dt.se>

<2010-08-04>
Fisket efter öring och blikta är katastrofalt dåligt i Siljan.
Läs mer på dt.se>

<2010-07-01>
Utredningen om ny fiskevårdslag är nu klas.
Läs utredningen>

<2010-06-30>
Fiskeriverket vill bli granskade efter representationsskandal.
Läs i Expressen>

<2010-06-10>
Lagrådets remissvar angående ny LOFO.
Läs svaret>

<2010-05-04>
Fiskeriverket har tagit fram informationsfolder om att släppa tillbaka fisken.
Läs mer på Fiv:s hemsida>

<2010-04-17>
Förbundet förbehåller sig utträde ur riksförbundet.
Läs mer>

<2010-03-23>
Lagrådsremissen från regeringen angående ny Lofo har kommit.
Läs remissen här>

<2010-01-29>
Skogsbruket ökar mängden kvicksilver i vattnen.
Läs mer på niva.no>

<2009-10-25>
Dammägare misstänks ha fuskat med utplantering av ål.
Läs mer i Arbetarbladet>

<2009-09-22>
Fiskeriverket trålprovfiskar i Siljan för att klarlägga status i vattenmål.
Läs mer i Sött & Salt>

<2009-07-27>
Länsstyrelsen Gävleborg JO-anmäld för korruption.
Läs mer på gd.se>

<2009-07-05>
Problem med tjuvfiskare på Väsman.
Läs mer på dt.se>

<2009-05-21>
Dalfolket vill fiska i sommar.
Läs mer på dt.se>

<2009-05-20>
Sötningsmedel hotar kräftorna?
Läs mer i Ny Teknik>

<2009-03-28>
Levande agn kan förstöra bra fisken.
Läs mer i Sött & Salt>

<2009-03-28>
Svenskt fritidsfiske har stort samhällsvärde.
Läs mer i Sött & Salt>

<2009-03-18>
Länsstyrelsen Dalarna efterfrågar resultat från provfiske efter illegala signalkräfts-utplanteringar.
Läs mer>

<2009-03-11>
Fiskeriverket lägger förslag till nya fiskeregler för gädda i Östersjön.
Läs mer på FiV>

<2009-01-09>
Gästriklands skogs-vattendrags vattenråd har fått egen hemsida.
Gå till hemsidan>

<2009-01-04>
Regeringen tillsätter utredning kring ekonomiska styrmedel för att förbättra vattenkvaliteten.
Läs mer>

<2008-12-27>
Fiskeriverket antar handlingsplan mot spridning av signalkräftor?
Läs mer>

<2008-11-18>
Riksrevisionen anklagar Regeringen och Fiskeriverket för ineffektivitet och slöseri.
Läs mer på Rr:s hemsida>

<2008-11-16>
Olaglig utplantering av signalkräftor upptäckt i Leksand-Insjöns fvo.
Läs mer>

<2008-10-21>
SV erbjuder kurser i kompetensutveckling för föreningsaktiva.
Läs inbjudan>

<2008-09-04>
Olagliga signalkräftor upptäckta i Nås.
Läs mer>

<2008-08-31>
Polisanmälan om olagliga signalkräftor i Ore inlämnad - Förundersökning nedlagd samma dag!
Läs mer>

<2008-08-26>
Olaglig utplantering av signalkräftor i Bjursås-Leksands fvo.
Läs mer>

<2008-08-24>
Pressmeddelande: Ytterligare signalkräftor upptäckta i Dalarna.
Läs mer>

<2008-08-22>
"Alldeles fruktansvärt korkat gjort": Artikel i DD om upptäckten av signalkräftor i Oresjön.
Dalademokraten>

<2008-08-16>
Polis övervakade kräftfisket i Barken.
Nya LT>

<2008-08-10>
Jättekräftan ingen jätte.
Läs mer>

<2008-07-12>
Sveaskog skärper fisketillsynen i sommar.
Läs Sveaskogs pressmeddelande>

<2008-06-28>
Riksförbundets årsmöte 2008 genomfört.
Läs mer>

<2008-05-23>
Sabotage mot fridlysta musslor - Artikel i Arbetarbladet.
Läs artikeln>

<2008-04-24>
Pressmeddelande om årsstämman 2008.
Läs pressmeddelandet>

<2008-04-11>
Kallelse till förbundets årsstämma 2008.
Kallelsen>

<2008-03-29>
Varför slå in öppna dörrar?: Debatten kring fiskevården fortsätter i Dalarnas Tidningar.
Läs hela debattråden>

<2008-03-29>
Temakvällen i Sandviken genomförd.
Läs mer>

<2008-03-20>
Tisdag 25/3 hålls en temakväll om fisk & fiske i Sandviken. Alla är välkomna.
Läs annonsen>

<2008-03-19>
Riksförbundet har en ny layout på hemsidan.
Riks hemsida>

<2008-03-10>
Debattartikel i Dalarnas Tidningar till förvar av den lokalt förankrade fiskeförvaltningen.
Läs mer>

<2008-02-11>
Medlemsbrev nr 1 2008.
Läs mer>

<2008-01-21>
Fiskeriverket lämnar förtydligande angående rapport om fritidsfiske.
Läs mer>

<2008-01-07>
Läkemedelsrester kvar i avloppsvattnet.
Läs mer>

<2007-12-21>
Elkablar kan hindra ålens vandring.
Läs mer>

<2007-12-20>
Regeringen tillsätter utredning om vatten-bruket.
Läs mer>

<2007-12-13>
Decimeringsfiske inte alltid en lyckad åtgärd.
Läs mer>

<2007-12-04>
Fiskeriverket oroas över spridningen av kräftpest.
Läs mer>

<2007-11-26>
Regeringen tillsätter utredning för ny fiskelag.
Läs mer>

<2007-10-12>
Inbjudan till temamöten om fiskets- & vattnets vård och bruk.
Läs mer>

<2007-08-02>
Information om flodkräftor och kräftpest.
Läs mer>

<2007-07-02>
Sommarens medlemsbrev har gått ut.
Läs mer>

<2007-05-27>
Årets förbundsstämma genomförd. Ny styrelse vald.
Läs mer>

<2007-04-06>
Kallelse:
Åsstämma 2007, 22/4 kl. 13.00 i Fiskens hockeyskola i Ore sn/Rättviks kommun.
Läs kallelsen>

<2007-03-12>
Medlemsbrev 2007.
Läs mer>

<2006-12-22>
Avdragsrätten för medlemsavgiften kvar.
Läs mer>

<2006-12-16>
Nobellunchen 2006 genomförd med utdelning av Brons-fisken.
Läs mer>

<2006-12-13>
Debatt: Fiskevårdsområdena betalar myndigheterna.
Läs mer>

<2006-12-02>
Så ägs fisket i Sverige.
Läs mer>

<2006-12-02>
Nytt material om vandringshinder.
Läs mer>

<2006-11-23>
Uppdatering: Sidan uppdaterad med bla lite att ladda ner.
Ladda ner-sidan>

<2006-11-06>
Debatt: Otillbörlig statlig konkurrens bör förbjudas.
Läs mer>

<2006-08-23>
Hemsidan uppdaterad med förbundets stadgar.
Läs mer>

<2006-08-07>
Augustibetraktelser under ytan.
Läs mer>

<2006-08-01>
Kräftfisketider: Kräftfisket i Barkensjöarna.
Läs mer>

<2006-06-09>
Sveriges fiskevattenägareförb har haft sin riksstämma.
Läs mer>

<2006-05-17>
Pressmeddelande: Fiskevattenägarna tar strid för fiskevårdsområdena.
Läs mer>

<2006-05-13>
Artikel om förbundet i Dalademokraten.
Läs mer>

<2006-05-11>
Pressmedelande: 15 miljoner för fiskets och vattnets vård och bruk i Dalana och Gävleborgs län inlåsta
Läs mer>

<2006-04-19>
Medlemsbrevet har gått ut.
Läs mer>

<2006-03-15> Första styrelsemötet avklarat.

<2006-02-18> Årsmötet 2006 är genomfört.

<2005-06-18> Kräftseminarium i Hanebo.
Läs mer>