<<Åter till artikelöversikten
| HEM | ARTIKLAR | OM FÖRBUNDET | KONTAKT | RIKSFÖRBUNDET | LÄNKAR |

Rädda flodkräftan från pesten!

Under augusti månad går Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg tillsammans med Länsstyrelserna i samma län ut och informerar på Milkos 1,5 l mellanmjölksförpackningar om kräftpesten och uppmanar till försiktighet vid fiske och hantering av kräftor i syfte att rädda den utrotningshotade flodkräftan.


Kräftpest är en parasitisk svampsjukdom som, tvärtemot vad många tror, drabbar både signal- och flodkräfta. Anledningen till att många tror att signalkräftorna är immuna mot kräftpesten är att de helt enkelt tål den bättre än flodkräftorna. Dock är de nästan alltid smittade med kräftpest utan att för den skull dö av den. Dock kan förändringar i vattenmiljön (pH, temperatur, olika gifthalter, metaller etc) stressa signalkräftorna så att sjukdomen även dödar dem.

Om man planterar ut signalkräftor i ett vatten där det finns flodkräftor så kommer signalkräftorna nästan alltid att smitta flodkräftorna med pest, varvid de dör ut! Denna smitta kan även följa med i fiskeredskap, båtar och annat som använts i ett pestsmittat vatten och som därefter ej behandlats på rätt sätt innan de används i ett osmittat flodkräftvatten. Därför skall man alltid vara ytterst försiktig och desinficera redskapen då man flyttar dem från ett vatten till ett annat.

Varför värna flodkräftan?

Den frågan kanske många ställer sig och tycker att det gott och väl räcker med signalkräftan då de hört hur fantastiskt kräftfisket det blir med dessa. Men detta fantastiska kräftfiske som signalkräftorna ger är lika ofta en myt som en sanning. I dag så händer det lika ofta att signalkräftfisket blir bra som att signalkräftorna bildar dvärgbestånd eller på annat sätt inte motsvarar förväntningarna som den som planterade ut dem hade. Sker detta så har man förstört kräftfisket i vattnet för all framtid, ty då går det inte att plantera ut flodkräftor som förmodligen skulle kunna fungera bättre. Anledningen till dessa konstigheter kring signalkräftans beståndsbildning vet man inte, men teorierna är lika många som kräftexperterna! Således bör man värna flodkräftan då den kan ge ett gott kräftfiske bara den förvaltas och skyddas på ett bra sätt.

En annan anledning till att värna flodkräftan är att den finns på Naturvårdsverkets rödlista och därmed är utrotningshotad. Flodkräftan är den kräfta som genom årtusendena har anpassat sig till vårt klimat och våra förhållanden och därmed är den bäst lämpad för dessa. Likaså finns det ett egenvärde i att värna flodkräftan; att utrota den vore att utarma den svenska faunan.

Hur värna flodkräftan?

Det viktigaste man kan göra för att värna flodkräftan är att se till att inte signalkräftan sprider sig mer än den redan har gjort! Den troligen största orsaken till att signalkräftan sprider sig är att många tror att drömfisket skall uppstå bara de planterar ut kräftorna i bäcken eller tjärnen ”hemmavid”. Således sprids signalkräftorna oftast inte på naturlig väg utan i hinkar burna av obetänksamma människor. Att flytta och plantera in fisk och kräftor är ett brott i lagens mening och man kan således bli ansvarsskyldig med dryga böter (eller fängelse) som följd om man planterar ut signalkräftor utan tillstånd av fiskerättshavarna (oftast fiskevårdsområdesföreningen) och länsstyrelsen. Om man kan få stopp på dessa illegala utsättningar så är man ett stort steg på vägen!

Det man kan göra som hederlig kräftfiskare är att tänka på att ej flytta våta eller odesinficerade fiskeredskap mellan olika vatten. Likaså skall man inte använda betesfisk från ett vatten i ett annat då inte bara kräftpesten kan följa med dessa fiskar, utan även andra sjukdomar. Fiskeriverket rekommenderar att man använder sig av någon av följande metoder för desinficering:

  • Torkning till fullständig torrhet, t.ex:
    - I bastu minst 70°C under minst 5 timmar (stora föremål) eller minst 1 timme (små föremål).
    - Genom långvarig sol- eller lufttorkning
  • Tvättning eller nedsänkning i T-röd (3 delar sprit: 1 del vatten). Fångstredskap skall hållas nedsänkta i minst 20 min.
  • Frysning -10°C under minst 24 timmar.
  • Kokning under lock i minst 5 minuter, föremålet skall vara helt nedsänkt i vattnet.
Förutom detta så skall man tänka på:
  • att alltid tömma ur vatten ur båtar, kanoter, redskap och annan utrustning innan flyttning mellan vatten.
  • Att förvara levande matkräftor så att de ej kan smitta andra kräftor. Man kan således ej förvara dem ens i en sump i ett annat vatten, ty då kan de smitta!

Skillnaden mellan flod- och signalkräfta

Skillnaderna mellan de två kräftsorterna är tydliga om man vet vad man skall leta efter. Flodkräftan har små taggar mellan huvudet och ryggskölden, något som signalkräftan saknar. Signalkräftan har å sin sida en vit-turkos fläck i ”tumvecket”, där klodelarna möter varandra, den har även ofta ljusare klor på undersidan. Flodkräftan å sin sida har enfärgade klor och i ”tumvecket” kan det finnas en röd vårta.

Flodkräfta* Signalkräfta*
- Flodkräftan har en rad små taggar längs gränsen mellan huvud och ryggsköld (A). Känn med fingret!
- Klorna är mörka och enfärgade med mörkt tumveck, ibland med en röd vårta (B).
- Klorna är långa och mandelformade med mycket vårtor och taggiga utskott.
- Huvudet och ryggskölden har vårtor och taggiga utskott.
- Signalkräftan har inga taggar mellan huvudet och ryggskölden (A). Känn med fingret!
- Klorna ofta ljusare på undersidan med en vit-turkos fläck/vårta i tumvecket (B).
- Breda muskulösa klor med slät yta med insänkta porer.
- Huvud och ryggsköld är släta med insänkta porer.
 

*Bilderna på kräftorna är använda med tillstånd av Fiskeriverket.

Text: Ronnie Hermansson

Flodkräfta*

Länkar:

>Mjölkpaketsinformationen
>Fiskeriverket
>Fiskeriverkets folderom flodkräfta