<<Åter till artikelöversikten
| HEM | ARTIKLAR | OM FÖRBUNDET | KONTAKT | RIKSFÖRBUNDET | LÄNKAR |

Årsstämman 2007 genomförd

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg genomförde under söndagen den 22/4 sin årsstämma för år 2007 i Ore. Närvarande var ett fyrtiotal medlemmar från både fiskevårdsområdesföreningar, kommuner och näringsliv.


Stämman inleddes med fika kl. 12.00 och Lars Hedlund, representant för hockeyverksamheterna i Ore, hälsade välkommen till Hockeyborg där stämman hölls. Efter att alla delegater samlats så tog förbundets ordförande, Dan Westerberg, över och inledde stämman kl. 13.00 med att få en ordförande för mötet vald. Ordföranden för stämman blev Rättviks kommunalråd Inge Östlund och jämte honom utsågs Benny Bohlin till sekreterare för detsamma. Temat för årets stämma var fiskekortspriser och dessa diskuterades ingående efter att Tomas Björklund föredragit den relativa eftersläpning som skett av fiskekortspriserna gentemot den allmänna prisökningen i samhället. Han jämförde bland annat fiskekortspriserna med att ett kilo abborre eller ett kilo gädda i handeln betingade ett pris som många gånger översteg vad ett årskort kostade och på ett årskort kunde många kilo fångas!

I övrigt diskuterades vilka mål som förbundet skulle ha inför framtiden och de i särklass viktigaste målen ansåg stämman vara att öka medlemsantalet och tillika öka medlemsnyttan. Vidare diskuterades önskvärda förändringar av lagstiftningen för att skapa bättre förutsättningar för fiskevården, detta efter en inkommen motion till stämman från styrelsens visionsgrupp. Bland annat ansågs det önskvärt att fiskevårdsområdesföreningarna efter stämmobeslut skall kunna utgöra både taxeringsobjekt och starkare rättssamfälligheter än i dagsläget. Detta så att mer pengar kan bli kvar i fiskevården och tillika att fiskevårdsområdesföreningarna får bättre möjligheter att driva juridiska frågor på ett bättre sätt, så att de i slutänden kan bedriva en mer adekvat fiskevård.

Beslut i korthet

Vid stämman fattade beslut:

  • Till ordförande omvaldes Dan Westerberg.
  • Till ordinarie ledamöter omvaldes: Dan Westerberg och Lars Lerheim för en tid av två år. Till ordinarie ledamöter nyvaldes: Benny Bohlin, Lennart Finn och Göran Olausson.
  • Till suppleanter omvaldes: Ronnie Hermansson och Jonny Jones; tillika nyvaldes: Rune Karis och Johan Rune.
  • Förbundet skall arbeta för att få fart på ett regionalt fiskelotteri.
  • Förbundet skall arbeta för att öka medlemsantalet och medlemsnyttan.
  • Förbundet skall arbeta för en ökning av fiskekortspriserna till en rimlig nivå.

Text: Ronnie Hermansson

 

Länkar:

>Foldern: Fiskekortspriser
>Nya styrelsen