FÖRBUNDSINFO Fiske, fiskevård & äganderätt
Aktuellt

Fiskevattnen är en resurs som är på stark frammarsch, vid sidan av skogsbruket, jordbruket och jakten är fisket den fjärde hörnstenen i bygget som konstituerar lantbruksföretaget och rätt skött kommer fisket att kunna stå sig väl mätt med de övriga hörnstenarna i framtidens lantbruksekonomi. Dock krävs det att resursen förvaltas på ett långsiktigt sätt och att fisket får den ekonomiska ställning det borde ha. Denna sida skall bli ett stöd och resurscentrum på Internet för fiskevårdsområdesföreningarna och fiskerättsägarna.

Så ägs fisket i Sverige
En kort översikt över hur fiskerätten fungerar i Sverige.

Vandringshinder
En kort översikt över vad som är ett vandringshinder och vad som bör göras.