FÖRBUNDSINFO Lite att ladda ner
Aktuellt

Här finns äldre skrifter, bakgrundsbilder och annat som kan vara av intresse att ladda ner.

Bakgrundsbilder
Bilderna är i upplösning 1024x768.

Publikationer

Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg

Ett informationsmaterial om regionförbundet och dess verksamheter. Filstorlek: 3 MB

Fiskerättsägaren möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Ett kortare faktablad från gamla Fiskevårdsförbundet MITT. Kvaliteten är inte den bästa då materialet är inskannat.
Filstorlek: 4,95 MB

       

Den svenska fiskevården inom ramarna för lagen om fiskevårdsområden - En kvalitativ analys 1960-2002

C-uppsats från Mitthögskolan, avdelning Ekoteknik.
Filstorlek: 1,2 MB

Vandringshinder

Ett kortare material om vandringshinder för fisk och kräftor. När finns det ett vandringshinder och vad skall man tänka på då det ska åtgärdas?
Filstorlek: 0,3 MB

       

Fiskekortspriser

Ett material från Sveriges fiskevattenägareförbund om rekommenderade fiskekortspriser.
Filstorlek: 1 MB

 

 

 

Äldre tryck

Om Laga Skifte

En skrift från 1837 om tanken bakom Laga skifte.
Filstorlek: 14,8 MB

Sveriges Rikes Lag

Jorda- & Byggningabalkarna i 1734 års lag, utgiven i faksimil av Gidlunds 1981.
Filstorlek: 1,7 MB

       

Kungl. Maj:ts Fiskeristadga år 1900

Det regelverk kring fiske som kom år 1900, utgiven 1932. Även lag om rätt till fiske och lag om gemensamhetsfiske.
Filstorlek: 6,18 MB.

Kungl. Maj:ts Fiskeristadga år 1852

Det regelverk kring fiske som kom år 1852.
Filstorlek: 2,44 MB.

       

Kungl. Maj:ts Fiskeristadga år 1766

Det regelverk kring fiske som kom år 1766.
Filstorlek: 2,39 MB.

Kungl. Maj:ts Fiskeristadga år 1724

Det regelverk kring fiske som kom år 1724.
Filstorlek: 1,75 MB.