FÖRBUNDSINFO Lagar
Aktuellt
 
Aktuella lagar
 

- Lag (1981:533) om fiskevårdsområden >
- Lag (1960:130) om fiskevårdsområden
- Fiskelag (1993:787) >
- Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vatten
- Jordabalken (1970:994)
- Byggningabalken (1736:0123 1)

 
Tidigare lagar
 

- Lag (1950:596) om rätt till fiske
- Lag (1896:XX) om rätt till fiske >
- Lag (1913:XX) om gemensamhetsfiske >
- 1724 års fiskestadga >
- 1766 års fiskestadga >
- 1852 års fiskestadga >
- 1900 års fiskestadga >