FÖRBUNDSINFO Medlemsavgifter för Fiskevattenägarna Dalarna-Gävleborg år 2010
Aktuellt
Medlem i förbundet blir du/ni genom att betala in nedanstående medlemsavgift till förbundet. Glöm inte att uppge avsändare. Meddela även förbundet din/era kontaktuppgifter endera via inbetalningskort/meddelandefält eller till vårt kansli enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Medlemsavgifter fastställda av förbundsstämma.

Kategori

Medlemsavgift (SEK)

 

Fiskevårdsområdesförening

(1 000 SEK för varje påbörjat 100 000 SEK från försäljning av fiskekort och fiskerättsbevis etc.)

Omsättning

Medlemsavgift

0-99 999

1 000

100 000-199 999

2 000

200 000-299 999

3 000

300 000-399 999

4 000

O s v

 

Enskild fiskerättshavare*

(Grundavgift om 500 SEK, därutöver höjs medlemsavgiften med 100 SEK för varje påbörjade 500 ha utöver de första 500 hektaren.)

Mark- & Vatteninnehav (ha)

Medlemsavgift

0-500

500

501-1 000

600

1 001-1 500

700

O s v

 

Samfällighet eller annan juridisk person som är fiskerättshavare*

(Grundavgift om 500 SEK, därutöver höjs medlemsavgiften med 100 SEK för varje påbörjade 500 ha utöver de första 500 hektaren.)

Mark- & Vatteninnehav (ha)

Medlemsavgift

0-500

500

501-1 000

600

1 001-1 500

700

O s v

 

Kommun & stödjande organisation

1 500

 

Privat stödmedlem

200

*I avgiften ingår ideell medlemsavgift om 100 SEK, tidningen ”Våra fiskevatten” om 150 SEK, en avdragsgill serviceavgift om 200 SEK samt moms om 50 SEK.

Medlemsavgifter inbetalas på bankgiro: 5817-1174

Vid frågor kontakta förbundets kansli/kassör, Benny Bohlin:

Tfn: 0297-201 00

Mob: 070-677 35 36

E-post: benny.bohlin(at)fiskevattenagarna.se

Adress: Norrsundsvägen 5, 817 93 HAMRÅNGEFJÄRDEN